zaterdag 4 februari | 20:00 uur

Inclusive is what you ask for
Sietske Vrieze & Janne Verheijen

In de theatervoorstelling Inclusive Is What You Ask For staat het begrip inclusiviteit centraal.

  • Normaal: € 5,-

Wat is inclusiviteit nou precies? Wat betekent dit begrip voor de samenleving? En wat nou als er verschillende perspectieven zijn rondom de betekenis van inclusiviteit? 

In de voorstelling Inclusive Is What You Ask For is er binnen een vriendengroep verwarring over het begrip inclusiviteit. Iedereen wil bij de groep horen, maar hebben stuk voor stuk hun eigen onzekerheden. De meerdere perspectieven komen aan bod en wordt er gekeken hoe om te gaan met andere meningen dan die van jezelf zonder jezelf te veranderen. 

Want ook al ben je een sappige peer, er zullen altijd mensen zijn die geen peren lusten…

Regie: Sietske Vrieze & Janne Verheijen