zondag 2 april | 14:30 uur

Play / Space
Mariana Preda & Juho Myllylä

  • Normaal: € 12,50
  • Student: € 7,50
  • CJP/Cult: € 7,50
  • <18 jaar: € 7,50

Play / Space is een nieuw werk van Wilma Pistorius, gecreëerd in samenwerking met Mariana Preda en Juho Myllylä, voor panfluiten en blokfluiten, dat de grens opzoekt tussen compositie en improvisatie, formeel en informeel. Waar ontmoeten ze elkaar, en waar is het breekpunt?

Door gecomponeerde en geïmproviseerde elementen te combineren, schept het stuk ruimte voor gezamenlijke creatieve ingevingen. De muziek wordt een interactie, niet alleen tussen de musici en de geest van de componist, maar ook tussen de uitvoerenden en het publiek. Door spontane reacties van zowel luisteraars als musici, ontsnapt de muziek van de geschreven noten en wordt het een gesprek.

Het stuk is bij elke uitvoering anders: niet alleen variëren de improvisaties met de ingevingen en inspiratie van de musici, maar ook worden deze beïnvloed door de locatie en het publiek. Nieuwe creatieve beslissingen moeten bij iedere uitvoering worden genomen, sommigen in “real time”.

Dit brengt verrassingen en nieuwsgierigheid naar de bekende ervaring van het schrijven, uitvoeren en horen van een muziekstuk. Door de musici en het publiek een zekere mate van controle te geven over het stuk, wil Pistorius een ervaring creëren die minder formeel is en meer menselijk: met minder perfectie en meer vrijheid.

--- English below ---

Play / Space is a new work by Wilma Pistorius, created in collaboration with Mariana Preda and Juho Myllylä, for panflutes and recorders. It explores the field between composition and improvisation, formal and informal. Where do they meet, and where does the distinction break down?

Mixing predetermined and improvised elements, the piece establishes a space for collaborative creation in which the music becomes an interaction, not only between the performers and the mind of the composer, but also between the performers and the audience. Building on spontaneous reactions from musicians and listeners alike, the piece escapes from the page and become a conversation.

The piece will be different every time it's played: the improvised parts will not only vary according to the musicians' ideas and inspirations, but will also be influenced by the location and the audience. New creative decisions will need to be made for each performance, some of them in real time!

This brings surprise and curiosity to the familiar experience of writing, performing, and hearing a piece of music. By giving the musicians and the audience a degree of control over the piece, Pistorius aims to create an experience of music that is less formal, more human; less perfect, more free.